U nás nájdete všetky informácie

Zásady kultu Wicca

 

V apríli  1974 Rada amerických čarodejníkov a čarodejníc prijala Zásady kultu Wicca. My všetci s nimi plne súhlasíme. (Plné znenie)

1.  Tieto rituály robíme, aby sme sa naladili na prírodný rytmus životných síl určovaný fázami luny, ročnými obdobiami a svetovými stranami.

2.  Uznávame, že  nám naša inteligencia ukladá jedinečnú povinnosť k životnému prostrediu. Snažíme sa žiť v súlade s prírodou,v ekologickej rovnováhe poskytujúce naplnenie života  a uznávame evolučnú koncepciu.

3.  Uznávame silu s omnoho väčšou hĺbkou, než akou je obdarený priemerný človek. Pre svoju hĺbku sa občas nazýva "nadprirodzená", ale dívame sa na ňu ako na niečo potenciálne dostupného všetkým.

4.  Chápeme, že sa tvorivá sila vo vesmíre prejavuje prostredníctvom polarity - ako mužská a ženská a že tá istá tvorivá sila je vo všetkých ľuďoch a funguje pomocou vzájomného pôsobenia muža a ženy. Nepovažujeme žiadne pohlavie za nadradené druhému, vieme, že sa vzájomne podporujú. Sex hodnotíme ako potešenie, ako symbol a stelesnenie života a ako jeden zo zdrojov používaných v magickej praxi a v zbožnom uctievaní.

5.  Uznávame vonkajší svet i vnútorný či psychologický svet, niekedy nazývaný ako dúhový svet, kolektívne nevedomie, vnútorné roviny atd. a v interakciách týchto dvoch dimenzii vidíme základ paranormálnych javov a magických cvičení. Neopomíname jednu dimenziu kôli druhej, obe považujeme za potrebné pre naše naplnenie.

6.  Neuznávame žiadnu autoritársku hierarchiu, ale vážime si tých, ktorí učia, ktorí sa delia o svoje veľké znalosti a múdrosť a podporujeme tých, ktorí sa s odvahou ujali vodcovstva.

7.  Na náboženstvo, mágiu a múdrosť v živote hľadíme ako na jeden celok, súčasť spôsobu, akým sa človek díva na svet a ako v ňom žije - svetový názor, filozofiu života, ktorú označujeme čarodejníctvom - cestou kultu Wicca.

8.  Tým, že sa nazvete "čarodejníkom", alebo "čarodejnicou", sa nimi ešte nestávate, ale nestanete sa nimi ani dedictvom, ani zbieraním titulov, hodností a zasväcovaní. Vyznavači čarodejníctva usilujú o kontrolu nad svojimi vnútornými silami, ktoré umožňujú, aby žili múdro a správne bez ubližovania druhým a v súlade s prírodou.

9.  Veríme v potvrdenie a naplnenie života, v pokračovanie vývoja a rozvoja vedomia dávajúceho zmysel vesmíru, ktorý poznáme, a našej osobnej roli v ňom.

10.  Nie sme zaujatý proti kresťanstvu alebo iným náboženstvám či filozofiám života, až na tvrdenia ich inštitúcií, ktoré sa prehlasujú za "jedinú cestu" a snažia sa popierať slobodu druhých a potlačovať iné náboženské viery a praxe.

11.  Ako čarodejníci nie sme zastrašení debatami a histórii mágie, pôvodom rôznych pojmov, legitimitou aspektov najrôznejších tradícii. Zaujíma nás naša prítomnosť a budúcnosť.

12.  Neprijímame koncepciu absolútneho zla, ani neuctievame žiadnu entitu známu ako "satan", alebo "diabol", ako ich definuje kresťanská tradícia. Neusilujeme o moc cestou utrpenia druhých, ani nesúhlasíme s tým, že osobný prospech sa dá dosiahnuť iba odmietnutím druhému.

13.  Veríme, že by sme v prírode mali hľadať to, čo je prospešné zdraviu a blahu človeka.šné zdraviu a blahu človeka.

Kontakt

Seax-Wica Slovakia

seax-wica.slovakia@hotmail.sk

Vyhľadávanie

Seax-Wica Slovakia © 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode